• De rol van Evenwicht

Lees mee met enkele bedrijfsverhalen waar Evenwicht een belangrijke rol in heeft gespeeld. Deze voorbeelden laten de mogelijkheden zien die Evenwicht te bieden heeft, ook voor uw organisatie

Verhuisbedrijf

Het verhuisbedrijf dat wij ondersteunen is een internationale speler in de branche. Dit vergt een efficiënte bedrijfsvoering, maar ook een goede kwaliteit van dienstverlenen. Hiervoor zijn erkenningen en certificeringen te behalen, zoals Erkende Verhuizer, ISO 9001, FAIM ISO en VCA.
Evenwicht heeft dit bedrijf begeleid bij het invoeren van de kwaliteitssystemen, het behalen van de noodzakelijke certificaten en het jaarlijks terugkomende onderhoud daarvan. Daarnaast zorgen we voor de interne kwaliteitsprocedures. We voeren verbeteringen door in processen en in de organisatiestructuur, die de kwaliteit hoog houden. Door deze erkenningen en certificaten kan dit bedrijf – met succes – jaarlijks deelnemen aan verschillende (inter)nationale aanbestedingen.

Personenvervoer

Een vervoersbedrijf zocht naar structuur voor de organisatie. Evenwicht heeft een kwaliteitsmanagementsysteem opgezet, volgens de normen ISO 9001 en TX-Keur. Dit systeem is aan constante verbetering onderhevig. De nodige certificaten zijn behaald en we hebben ervoor gezorgd dat deze elk jaar opnieuw worden behaald. Daarnaast hebben we de processen in de organisatie beschreven en gestandaardiseerd. Evenwicht begeleidt de directie in de professionalisering van de organisatie en haar medewerkers. Zo is er een managementteam opgezet dat wij vervolgens ondersteunen door het periodieke overleg voor te bereiden en rapportages te ontwikkelen. Wij houden deze rapportages nauwgezet in de gaten, waardoor we snel verbeteringen kunnen doorvoeren als dat nodig is.
Door al deze activiteiten is het management veel bewuster bezig de onderneming te sturen in plaats van achteraf problemen op te lossen. De structuur die we hebben aangebracht zorgt voor rust in de onderneming, waardoor iedereen zich met zijn of haar kerntaken bezig kan houden.

Zorgverlening

De markt voor particuliere zorgverlening verandert continu. Bovendien hebben zorginstellingen met steeds verder gaande bezuinigingen te maken. Onder deze omstandigheden is beleid ontwikkelen en invoeren niet gemakkelijk. Bestuurders en leidinggevenden in de zorg komen bovendien vaak zelf van de werkvloer. Wij helpen deze mensen om een juiste invulling aan hun ondernemers- en managementtaken te geven, zodat zij met hun organisatie professioneel kunnen reageren op de constante veranderingen in de markt.

Bouwbedrijf

Evenwicht heeft dit familiebedrijf ondersteund bij het ontwikkelen van beleid en het vertalen van dat beleid naar de praktijk. Wij helpen de gekozen visie te bewaken en we zorgen ervoor dat het personeel deze visie ook volgt. Evenwicht vormde een managementteam, waarin we zelf tijdelijk als voorzitter optraden. Zo hebben we het nieuwe managementteam opgeleid tot echte bestuurders van de organisatie. We zijn aan de slag gegaan met certificering, procesoptimalisatie en communicatie. De familie en het personeel kan nu op een constructieve, professionele manier met elkaar werken en communiceren.

Handelsonderneming

Deze onderneming was een informeel familiebedrijf, dat bekend stond om zijn persoonlijke benadering van klanten en leveranciers. Met de ondersteuning van Evenwicht is deze onderneming omgevormd tot een bedrijf dat stuurt op basis van cijfers in plaats van op gevoel. Dat hebben we gedaan zónder de kracht van de persoonlijke benadering te verliezen. Het bedrijf gaat een positieve, stabiele toekomst tegemoet.

Containerreiniging

Dit multifunctionele bedrijf werd bestuurd door managers die alles weten van hun producten en diensten, maar die ervaring misten in aansturing en beleid. Evenwicht helpt de directie en managers zich deze vaardigheden eigen te maken, zodat ze een eenvoudig, praktisch beleid kunnen voeren dat werkt en blijft werken.

© Copyright - Evenwicht Management en Organisatie Advies 2016