Waarom een RI&E verplicht is?

Elk bedrijf met medewerkers moet volgens de Nederlandse wet sinds 1 januari 1994 onderzoeken welke arbeidsrisico’s het werk oplevert voor haar werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd.

Het is een voor werkgevers verplicht middel om het risico op gezondheidsschade zoveel mogelijk uit te sluiten. Elk bedrijf met medewerkers moet inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd en, waar nodig, dient een actieplan opgesteld te worden.

Evenwicht kan een dergelijke RI&E en het plan van aanpak samen met u verzorgen. Informeer gerust naar de mogelijkheden of vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan op onze contact pagina.