Hardlopen is goed! Op tijd vertrekken beter!

Voorbeeld projecten

Lees mee met enkele bedrijfsverhalen waar Evenwicht een belangrijke rol in heeft gespeeld. Deze voorbeelden laten de mogelijkheden zien die Evenwicht te bieden heeft, ook voor uw organisatie.

Verhuisbedrijf

Dit verhuisbedrijf is een internationale speler in de branche. Dit vergt een efficiënte bedrijfsvoering, maar ook een goede kwaliteit van dienstverlenen. Hiervoor zijn erkenningen en certificeringen te behalen, zoals Erkende Verhuizer, ISO 9001, FAIM ISO en VCA. Evenwicht heeft het bedrijf begeleid bij het invoeren van de kwaliteitssystemen, het behalen van de noodzakelijke certificaten en het jaarlijks terugkomende onderhoud. Ook draagt Evenwicht zorg voor de interne kwaliteitsprocedures. We voeren verbeteringen door in processen en in de organisatiestrutuur, die de kwaliteit hoog houden.

Personenvervoer

Dit vervoersbedrijf zocht naar structuur voor de organisatie. Evenwicht heeft een kwaliteitsmanagementsysteem opgezet, conform de normen ISO 9001 en TX-Keur. Dit systeem is aan constante verbetering onderhevig. De nodige certificaten zijn en worden jaarlijks opnieuw behaald. Ook zijn de processen beschreven en gestandaardiseerd in de organisatie. Evenwicht begeleidt de directie in de professionalisering van de organisatie en haar medewerkers. Er is een managementteam opgezet, de overleggen van dit MT worden voorbereid en begeleid en sturingsmiddelen zoals rapportages zijn ontwikkeld en worden periodiek in de gaten gehouden. Met Evenwicht aan boord zijn diverse verbetertrajecten ingezet.

Zorgverlening

Evenwicht ondersteunt verschillende particuliere zorginstellingen bij het ontwikkelen en invoeren van beleid. We coachen directie en management bij de professionalisering van hun organisatie in een sterk veranderende en aan bezuiniging onderhevige markt. Bestuurders en leidinggevenden in de zorg zijn vaak de mensen die van de werkvloer komen. Zij zoeken naar een juiste invulling van hun ondernemers- en managementtaken. Evenwicht helpt hierbij.

Bouwbedrijf

Dit familiebedrijf is toe aan een professionaliseringslag. Evenwicht helpt met het ontwikkelen van beleid, het vertalen van beleid naar de praktijk, het bewaken van de ingezette visie en het ‘aangelijnd’ houden van personeel. Evenwicht vormde een managementteam, waar zij zelf tijdelijk als voorzitter in fungeerde. Op deze manier is het nieuwe managementteam opgeleid voor het sturing geven aan de organisatie.

Handelsonderneming

De onderneming was een informeel familiebedrijf, dat met de ondersteuning van Evenwicht is omgevormd tot een bedrijf dat stuurt op basis van cijfers in plaats van gevoel. Maar niet zonder haar kracht van het persoonlijke te verliezen. Het bedrijf gaat een positieve, stabiele toekomst tegemoet.

Containerreiniging

Dit multifuntionele bedrijf werd bestuurd door managers die hun kracht op operationeel gebied hebben liggen. Ze weten alles van het product of de dienst, maar ze missen ervaring in aansturing en beleid. Evenwicht helpt de directie en managers zich deze vaardigheden eigen te maken. Zodat ze een eenvoudig, praktisch beleid kunnen voeren dat werkt en blijft werken.