Hardlopen is goed! Op tijd vertrekken beter!

Ondersteuning certificatie

Het opzetten van een practisch werkbaar (management)systeem, met een daadwerkelijk toegevoegde waarde is vaak lastig voor een onderneming. Op basis van onze kennis en ervaring kunnen wij u daarbij ondersteunen.
Die ondersteuning kan zeer uitgebreid en intensief zijn of erg beperkt. In het eerste geval doen wij (nagenoeg) alles voor u om te voldoen aan de eisen en wensen van de norm(en) of richtlijnen, in het tweede geval zijn we vooral een vraagbaak om een juiste interpretatie van de normeisen te geven.

In de praktijk ligt onze ondersteuning meestal ergens tussen deze twee uitersten in. U bepaald uiteindelijk welke vorm van ondersteuning  wenst.

Onze ervaring richt zich met name op normen als:

  • NEN-EN-ISO 9001                       
  • NEN-EN-ISO 14001                     
  • VCA* of VCA**                             
  • ISO 26000
  • OHSAS
  • FSC
  • TX-Keur
  • Nieuwe Keurmerk Touringcarbedrijf
  • Beoordelingsrichtlijnen (BRL's / diverse)
Daarnaast kennen wij de zogenaamde "Onderhoudscontracten". Na de certificatie bent u niet klaar met uw (managemnt)systeem, maar dient u zich te houden aan de eisen en wensen van de norm en uw eigen procedures.
Voor een belangrijk deel dient u dit zelf te doen, maar een aantal ondernemers geeft er de voorkeur aan het  "beheer" (deels) uit te besteden.

Procesoptimalisatie

Verlopen u processen niet zoals u het wenst? Lukt het niet deze op orde te krijgen? Heeft u al diverse pogingen ondernomen om efficiëntie en effectiviteit van uw processen te verhogen?

Soms is het verstandig om een "buitenstaander" een kritisch naar uw organisatie en haar processen te laten "kijken". Zonder emotionele binding kijken naar het verloop ervan en vaststellen of (zinvolle) verbetering mogelijk is.
 

WIj kunnen (samen met u) alle processen en de aansturing ervan beoordelen en, waar nodig, verbeteren en/of vereenvoudigen met u doorvoeren.

RI&E / PvA

Wij kunnen voor uw organisatie de wettelijk verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uitvoeren en het daarbij behorende plan van aanpak opstellen.

Op basis van dat plan van aanpak kunt u de verdere acties dan zelf bepalen.

Onze veiligheidsdeskundige kan u daarbij ondersteunen. Ook hiert geldt dat de ondersteuning op allerlei manieren vorm gegeven kan worden.
Ook na de uitvoering de RI&E kunnen wij zorgen voor het up-to-date blijven van uw RI&E.

Begeleiding Arbo-aangelegenheden

Vanuit het eigen beleid of wet- en regelgeving spelen er vele zaken binnen een organisatie die gerealiseerd dienen te worden. 
Onze veiligheidsdeskundige kunnen u ondersteunen bij het opzetten, uitwerken en onderhouden van die zaken. zodat u blijft voldoen aan de geldende regels en uw eigen beleidsuitgangspunten.

Tevens kunnen wij u ondersteunen bij langdurig verzuim van medewerkers. 

Coaching

In het MKB komt het regelmatig voor dat medewerkers zijn doorgegroeid naar een leidinggevende functie, maar feitelijk geen kennis en ervaring in het leidinggeven hebben. Een praktische, on-the-job, coaching is kan de manager helpen zijn functie goed in te vullen. De vorm waarin dit gebeurd is afhankelijk van de situatie en is dus steeds maatwerk.

Klankbord

Ondernemers in het MKB zoeken regelmatig een partij waar ze hun vragen bij kwijt kunnen, zonder dat daar direct een intensief traject met een adviseur aan te pas komt. Gewoon een of meerdere avonden per periode (maand, kwartaal, jaar) “aanpraten” tegen een ervsren iemand, die vanuit dat gesprek advies geeft over hoe zaken aangepakt kunnen worden.

Tijdelijk management


Heeft u (tijdelijk) een kwaliteitsfunctionaris nodig? Of iemand die uw management (tijdelijk) ondersteunt? 

Zowel langdurig als korte termijnoplossingen zijn mogelijk. Zo nemen wij voor een aantal van onze klanten de functie van kwaliteitsfunctionaris volledig over. In een beperkt aantal  dagdelen kunnen wij zorgdragen voro het "beheer" van uw
kwaliteits-, arbo- en/of milieumanagementsysteem.

Ook de invulling van andere functies zijn mogelijk.